Om Aristo

Aristo AB är en marknadsledande kartongtillverkare till matindustrin

Aristo AB grundades 1921 och har egen tillverkning av förpackningar till bland annat konditori och bageri, take-away & fastfood, med möjlighet till profiltryck. Aristo är marknadsledande och kan erbjuda våra kunder heltäckande service och snabba leveranser med egen distribution i västsverige.

Kännetecken för Aristo är hög servicegrad och kundspecifika produkter.

Totalt finns ett tusental artiklar i vårt sortiment. Det innebär en bredd som gör att vi kan erbjuda våra kunder heltäckande service.  Vår omfattande tryckeriverksamhet ger oss därtill goda möjligheter att förse marknaden med profilerade produkter.

Kunder inkluderar bland annat grossister i bageri-, restaurang- och dagligvarubranschen.

PXL_20201209_120639510.PORTRAIT om 2

Historien bakom Aristo AB

Lång tradition från början av 1900-talet

Från småstadspräglad emballagetillverkning i början av förra seklet, till marknadsledande tillverkare för konditori- och restaurangbranschen. Aristo AB är ett traditionsrikt företag. Dagens produktion grundlades i början av förra seklet. Därefter har verksamheten utvecklats och anpassats i takt med samhällets och marknadens successiva förändring.

Aristo AB representerar på detta sätt en lång och obruten industriepok som förändrats och utvecklats i takt med tiden.

1921 - Ett av Sveriges äldsta aktiebolag etableras

 Företagets historik går tillbaka till år 1915, då Gideon Gustafsson startade en kartong- och emballagefabrik i Falköping. På den tiden bestod tillverkningen av industrikartonger till den lokala marknaden. Verksamheten rekonstruerades år 1921, varvid Aktiebolaget Aristo bildades. Gideons broder, Oskar Gustafsson, blev företagets första disponent.  Företaget är idag ett av Sveriges äldsta aktiebolag.

1930 - Hattaskar, resväskor, och portföljer i papp

Produktionen förlades tidigt till Gamla stan i Falköping och växte snabbt. På 1920-talet bestod tillverkningen av bland annat industrikartonger, pärmar och papperskorgar i papp, samt resväskor, portföljer och hattaskar i konstläderpapp.

Den kundorienterade företagskulturen etablerades genom att en del av produkterna kunde förses med kundernas tryck.

1940 - Konditoribranschen ökar snabbt

Den speciella inriktningen mot konditoribranschen ökade mycket snabbt.
Lagom till 25-årsjubiléet år 1946, låg produktionen av tårtkartonger på 30.000 per dag!

Under krigsåren levererades stora mängder kartonger och emballage till försvaret. Ammunitionsaskarna och de hemligstämplade beställningarna från ”Kungliga Armétygförvaltningen” är klassiska i företagets historik.

1950 - Unikaboxen och ökat fokus på kartongtillverkning

På 1950-talet kom de populära unikaboxarna att bli en av Aristo AB stora produkter och kännetecken. Samma sätt kom även resväskor och specialväskor, till exempel skoväskor, att bli stora produkter. Under 50-talet inriktade sig Aristo alltmer till kartongtillverkning.

1970/80 - Restaurang, konditori och hämtmat

Under 1970-talet upphörde produktionen av resväskor och verksamheten koncentrerades helt mot konditori-och restaurangbranschens behov av förpackningsmaterial. Ett gott exempel på anpassning till marknadens förändringar är hur produktionen av pizzakartonger inleddes samtidigt som denna nya mattradition etablerades i Norden. 

2000 - Företaget växer och utökar produktionen

Aristo växer kraftigt till ledande kartongtillverkare och behöver därför utöka produktionskapaciteten. Exporten utanför Sverige började även ta fart. En helt ny produktionsanläggning stod klar för inflytt 2001. 

Ytterligare tillbyggnad och modernisering genomfördes. Stora investeringar genomfördes även i maskinparken för att möta den ökade efterfrågan på företagets produkter och möjligheter till profiltryck.

2021: Marknadsledande tillverkare med 100-åriga anor

Traditionen lever kvar i det gamla företaget – med en verksamhet och produktion som befinner sig i ständig utveckling och anpassas efter kundernas krav och önskemål. Miljö och hållbarhet står ständigt i fokus för våra produkter. Våra egentillverkade artiklar är producerade i Falköping av råvara från Nordiska skogar.  

I dag är Aristo AB marknadsledande leverantör av kartonger till konditori- och restaurangbranschen.