Miljö och kvalitet

MILJÖ OCH KVALITET

Som ledande tillverkare inom förpackningsindustrin har vi ett ansvar att bidra till en hållbar miljö. Vårt engagemang inom miljö- och kvalitetsarbete står ständigt i fokus. Våra egna produkter är tillverkade i Sverige av Nordisk råvara.

FSSC 22000

Aristo AB är certiferade enligt FSSC 22000.

FSSC 22000 är en certifiering för kvalitetsledningssystem inom livsmedelssäkerhet, även kallat Food Safety Management System, FSMS. Certifieringen gäller för producenter inom hela livsmedelsproduktionen, från tillverkare av livsmedelsförpackningar till matproducenter. 

FSC ®

Ett Forest Stewardship Council® (FSC®) certifikat intygar att träet som använts i utvalda produkter kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, kontrollerade källor eller återvunnet material.

Vårt license-nummer är: FSC-C119812

FÖRNYBAR EL FRÅN VINDKRAFT

Produktionen i Falköping drivs av förnybar el från vindkraft 

FÖRPACKNINGS & TIDNINGSINSAMLINGEN (FTI)

Aristo AB är anslutna till FTI, vars huvudsakliga uppgift är att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.