Historia

Ett av de äldsta fotografierna från Aristo AB. Tagen i början av 1920- talet.

Historien bakom Aristo AB

Lång tradition

Från småstadspräglad emballagetillverkning i början av förra seklet, till marknadsledande volymproducent för konditori- och restaurangbranschen. Aristo AB är ett traditionsrikt företag. Dagens produktion grundlades i början av förra seklet. Därefter har verksamheten utvecklats och anpassats i takt med samhällets och marknadens successiva förändring under årens lopp.

Aristo AB representerar på detta sätt en lång och obruten industriepok som förändrats och utvecklats i takt med tiden.

Ett av de äldsta aktiebolagen

Företagets historik går tillbaka ända till år 1913, då Oskar W Gustavsson startade en kartong- och emballagefabrik. 

På den tiden bestod tillverkningen av industrikartonger till den lokala marknaden i Falköping.  Verksamheten rekonstruerades år 1921, varvid Aktiebolaget Aristo bildades. Därmed är företaget ett av Sveriges äldsta aktiebolag.

Hattaskar i papp

Produktionen förlades tidigt till Gamla stan i Falköping och växte snabbt. På 1920-talet bestod tillverkningen av bland annat industrikartonger, pärmar och papperskorgar i papp, samt resväskor, portföljer och hattaskar i konstläderpapp.

Den kundorienterade företagskulturen etablerades, genom att en del av produkterna kunde förses med kundernas tryck.

Tårtor och Ammunition

Den speciella inriktningen mot konditoribranschen ökade mycket snabbt.
Lagom till 25-årsjubiléet år 1946, låg produktionen av tårtkartonger på 30.000 per dag!

Under krigsåren levererades stora mängder kartonger och emballage till försvaret. Ammunitionsaskarna och de hemligstämplade beställningarna från ”Kungliga Armétygförvaltningen” är klassiska i företagets historik.

Unikaboxen

På 1950-talet kom de populära unika boxarna att bli en av Aristo AB stora produkter och kännetecken. 

Samma sätt kom resväskor och specialväskor, till exempel skoväskor, att bli stora produkter.

Så kom hämtmat...

Under 1970-talet upphörde produktionen av resväskor och verksamheten koncentrerades mot konditori-och restaurangbranschens behov av förpackningsmaterial. Ett gott exempel på anpassning till marknadens förändringar är hur produktionen av pizzakartonger inleddes samtidigt som denna nya mattradition etablerades i Norden. 

Traditionerna lever kvar

I slutet av 1970-talet övertogs företaget av Per-Olof Ohlsson med familj i Kungälv.
Som familjeföretag drivs Aristo AB vidare i femte generationen.

Traditionen lever kvar i det gamla familjeföretaget, med en verksamhet och produktion som befinner sig i ständig utveckling och alltid anpassas efter kundernas krav och önskemål.

I dag är Aristo AB marknadsledande leverantör av kartonger till konditori- och restaurangbranschen.Kännetecknet – då som nu – är den kundorienterade företagskulturen

Det betyder moderna produktions- och lageranläggningar i Kungälv och Falköping.
Det betyder ett brett sortiment omfattande mer än 1.000 artiklar och kundspecifik produktionsinriktning.
Och det betyder vänligt bemötande!